ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس
تنفس

نشر تنفس انتشارات فرانسوی است که در فرانسه مستقر است. هدف این انتشارات نشر کتب ادبی، رمان، داستان، شعر، نمایشنامه یا علوم اجتماعی، تاریخی یا فلسفی است که در ایران امکان انتشار ندارند. این انتشارات کار خود را از سال 2014 آغاز کرده است و با همکاری با نشر ناکجا کتاب هایش را به صورت الکترونیک برای سراسر جهان و چاپی ارائه می کند.